SFCACHE File

? Cách mở file .SFCACHE? Những phần mềm mở file .SFCACHE và sửa file lỗi. Convert N/A SFCACHE file sang định dạng khác.

.SFCACHE File Extension

   
File name SFCACHE File
File Type ReadyBoost Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (417 Bình chọn)

File .SFCACHE là file gì?

SFCACHE là System Files - ReadyBoost Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một SFCACHE là một tập tin bộ nhớ cache được sử dụng bởi Windows Vista và 7 có thể được tạo ra trên một thiết bị bộ nhớ flash. Nó cho biết thêm bộ nhớ thêm rằng Windows có thể truy cập như RAM ảo, có thể giúp cải thiện hiệu năng hệ thống.

What is a SFCACHE file?

An SFCACHE file is a cache file used by Windows Vista and 7 that may be created on a flash memory device. It adds additional memory that Windows may access as virtual RAM, which may help improve system performance.

Cách mở .SFCACHE file

Để mở file .SFCACHE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFCACHE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFCACHE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFCACHE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .SFCACHE

File .SFCACHE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *