SFD File

? Cách mở file .SFD? Những phần mềm mở file .SFD và sửa file lỗi. Convert Binary SFD file sang định dạng khác.

.SFD File Extension

   
File name SFD File
File Type 1Sofdec Dreamcast Movie
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (197 Bình chọn)

File .SFD là file gì?

SFD là Video Files - 1Sofdec Dreamcast Movie, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin video được sử dụng bởi các trò chơi video được thực hiện cho Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, Microsoft Xbox, và hệ thống giao diện điều khiển trò chơi video khác; lưu video trong một định dạng phổ biến "Sofdec" đó không phải là có thể chơi được trên máy nghe video chuẩn; sử dụng để chơi trò chơi video chuỗi phim phổ biến.

What is a SFD file?

Video file used by video games made for Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, Microsoft Xbox, and other video game console systems; saves video in an uncommon "Sofdec" format that is not playable on standard video players; used for playing video game cinematic sequences.

Cách mở .SFD file

Để mở file .SFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PES Video & Audio Converter
  • PES Video & Audio Converter
  • VideoLAN VLC media player
  • MPC-BE
  • BSPlayer Pro
  • BSPlayer Pro

Chuyển đổi file .SFD

File .SFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *