SFF File

? Cách mở file .SFF? Những phần mềm mở file .SFF và sửa file lỗi. Convert Binary SFF file sang định dạng khác.

.SFF File Extension

   
File name SFF File
File Type 1M.U.G.E.N. Sprite File
Nhà phát triển Elecbyte
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (46 Bình chọn)

File .SFF là file gì?

SFF là Game Files - 1M.U.G.E.N. Sprite File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Elecbyte.

Graphics File được sử dụng bởi M.U.G.E.N., một 2D engine game đối kháng phần mềm miễn phí; cửa hàng sprites, đó là đồ họa mà lưu trữ các trạng thái hoạt hình cho một máy bay chiến đấu hoặc đối tượng hoạt hình khác; có thể lưu trữ sprites cho nhảy, đá, đấm, chạy bộ, hoặc các phong trào khác.

What is a SFF file?

Graphics file used by M.U.G.E.N., a freeware 2D fighting game engine; stores sprites, which are graphics that store the animation states for a fighter or other animated object; can store sprites for jumping, kicking, punching, running, or other movements.

Cách mở .SFF file

Để mở file .SFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFF do người dùng đóng góp.

  • VirtuallTek Systems Fighter Factory Ultimate
  • Elecbyte M.U.G.E.N.
  • Elecbyte M.U.G.E.N.
  • PictBear Version
  • T-Eumex KommunikationsCenter
  • ViOLET
  • ViOLET

Chuyển đổi file .SFF

File .SFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *