SFG File

? Cách mở file .SFG? Những phần mềm mở file .SFG và sửa file lỗi. Convert Zip SFG file sang định dạng khác.

.SFG File Extension

   
File name SFG File
File Type Synfig Studio Compressed Project
Nhà phát triển Synfig Studio Development Team
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SFG là file gì?

SFG là Compressed Files - Synfig Studio Compressed Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Synfig Studio Development Team.

tập tin Một SFG là một dự án nén tạo ra bởi Synfig Studio, một ứng dụng mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra hình ảnh động 2D chuyên nghiệp. Nó chứa một tập tin hình ảnh động .SIF, nhưng cũng bao gồm tài sản của dự án như hình ảnh nhúng, âm thanh, vv, và được nén với Zip nén.

What is a SFG file?

A SFG file is a compressed project created by Synfig Studio, an open source application used to create professional 2D animations. It contains a .SIF animation file, but also includes the project's assets such as embedded images, audio, etc., and is compressed with Zip compression.

Cách mở .SFG file

Để mở file .SFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFG do người dùng đóng góp.

  • Synfig Studio

Chuyển đổi file .SFG

File .SFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *