SFX File

? Cách mở file .SFX? Những phần mềm mở file .SFX và sửa file lỗi. Convert Binary SFX file sang định dạng khác.

.SFX File Extension

   
File name SFX File
File Type 1Windows Self-Extracting Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (68 Bình chọn)

File .SFX là file gì?

SFX là Compressed Files - 1Windows Self-Extracting Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nén kho lưu trữ có chứa một hoặc nhiều tệp hơn; có thể sử dụng một trong các loại khác nhau của nén, như .7Z, .ZIP, .RAR hoặc nén; chạy bản thân khi mở ra và giải nén và trích xuất nội dung; cho phép người dùng mở các kho lưu trữ mà không cần một chương trình giải nén file.

What is a SFX file?

Compressed archive containing one or more files; may use one of several different types of compression, such as .7Z, .ZIP, or .RAR compression; runs itself when opened and decompresses and extracts the contents; allows users to open the archive without needing a file decompression program.

Cách mở .SFX file

Để mở file .SFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFX do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .SFX

File .SFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *