SG File

? Cách mở file .SG? Những phần mềm mở file .SG và sửa file lỗi. Convert Binary SG file sang định dạng khác.

.SG File Extension

   
File name SG File
File Type SG-1000 Game ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SG là file gì?

SG là Game Files - SG-1000 Game ROM File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin SG là một tập tin trò chơi ROM được sử dụng bởi các giả lập SG-1000, chẳng hạn như MasterGear, LỘN XỘN, và Kega Fusion. Nó chứa một bản sao của dữ liệu trò chơi bán phá giá từ các hộp mực trò chơi gốc.

What is a SG file?

An SG file is a game ROM file used by SG-1000 emulators, such as MasterGear, MESS, and Kega Fusion. It contains a copy of the game data dumped from the original game cartridge.

Cách mở .SG file

Để mở file .SG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SG do người dùng đóng góp.

  • OpenEmu
  • Kega Fusion
  • Kega Fusion
  • MESS
  • MasterGear
  • SoundGrain
  • SoundGrain

Chuyển đổi file .SG

File .SG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *