SG0 File

? Cách mở file .SG0? Những phần mềm mở file .SG0 và sửa file lỗi. Convert N/A SG0 file sang định dạng khác.

.SG0 File Extension

   
File name SG0 File
File Type Humongous Entertainment Game Save File
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SG0 là file gì?

SG0 là Game Files - Humongous Entertainment Game Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

Trò chơi tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, chẳng hạn như sân sau bóng chày và hàng loạt Pajama Sam; cửa hàng lưu tiến bộ của trò chơi của bạn; tham chiếu bởi các trò chơi khi tiếp tục một trò chơi lưu.

What is a SG0 file?

Game file created and used by Humongous Entertainment games, such as Backyard Baseball and the Pajama Sam series; stores saved progress of your game; referenced by the game when continuing a saved game.

Cách mở .SG0 file

Để mở file .SG0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SG0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SG0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SG0 do người dùng đóng góp.

  • Humongous Entertainment Pajama Sam's Sock Works

Chuyển đổi file .SG0

File .SG0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *