SGA File

? Cách mở file .SGA? Những phần mềm mở file .SGA và sửa file lỗi. Convert Binary SGA file sang định dạng khác.

.SGA File Extension

   
File name SGA File
File Type Relic Entertainment Game Archive
Nhà phát triển Relic Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .SGA là file gì?

SGA là Game Files - Relic Entertainment Game Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Relic Entertainment.

tập tin trò chơi lưu trữ được sử dụng bởi trò chơi Relic Entertainment như Warhammer 40,000: Dawn of War (DOW), Company of Heroes (CoH), và Warhammer 40.000: Dawn of War II (DoW2); sử dụng đối với tài sản trò chơi và có thể chứa nhiều loại hình tác phẩm, bao gồm bản đồ, đồ họa, kịch bản trò chơi (file .LUA), âm thanh (file .FDA), và các thông tin đơn vị chơi.

What is a SGA file?

Game archive file used by Relic Entertainment games such as WarHammer 40,000: Dawn of War (DoW), Company of Heroes (CoH), and WarHammer 40,000: Dawn of War II (DoW2); used for game assets and may contain various types of files, including maps, graphics, game scripts (.LUA files), audio (.FDA files), and game unit information.

Cách mở .SGA file

Để mở file .SGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGA do người dùng đóng góp.

  • sga4to5
  • Mod Studio 2
  • Mod Studio 2
  • Corsix's Mod Studio
  • Relic Entertainment Dawn of War
  • Relic Entertainment Dawn of War 2
  • Relic Entertainment Dawn of War 2

Chuyển đổi file .SGA

File .SGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *