SGAA File

? Cách mở file .SGAA? Những phần mềm mở file .SGAA và sửa file lỗi. Convert Binary SGAA file sang định dạng khác.

.SGAA File Extension

   
File name SGAA File
File Type Aleph One Saved Game
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .SGAA là file gì?

SGAA là Game Files - Aleph One Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

save game được tạo ra bởi trò chơi được phát triển với Aleph Một first-person shooter game engine; lưu trữ trạng thái trò chơi được tạo ra trong gameplay; sử dụng cho tải trong game tiến hành vào thời gian sau đó.

What is a SGAA file?

Saved game created by games developed with the Aleph One first-person shooter game engine; stores a game state created during gameplay; used for loading in-game progress at a later time.

Cách mở .SGAA file

Để mở file .SGAA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGAA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGAA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGAA do người dùng đóng góp.

  • Aleph One

Chuyển đổi file .SGAA

File .SGAA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *