SGB File

? Cách mở file .SGB? Những phần mềm mở file .SGB và sửa file lỗi. Convert Binary SGB file sang định dạng khác.

.SGB File Extension

   
File name SGB File
File Type 1Dawn of War Map File
Nhà phát triển Relic Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .SGB là file gì?

SGB là Game Files - 1Dawn of War Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Relic Entertainment.

Tập tin được sử dụng bởi Dawn of War, một game chiến thuật thời gian thực; chứa một bản đồ bao gồm nhiều người với khởi động và tài nguyên địa điểm, địa hình, kích thước bản đồ, và điều kiện chiến thắng; sử dụng để tạo ra những thay đổi và bản đồ mới cho nội dung trò chơi gốc.

What is a SGB file?

File used by Dawn of War, a real-time strategy game; contains a multi-player map with starting and resource locations, terrain, map size, and victory conditions; used to create modifications and new maps for original game content.

Cách mở .SGB file

Để mở file .SGB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGB do người dùng đóng góp.

  • Relic Entertainment Dawn of War
  • VBA-M - A VisualBoyAdvance Fork
  • VBA-M - A VisualBoyAdvance Fork
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • Band-in-a-Box Demo

Chuyển đổi file .SGB

File .SGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *