SGD File

? Cách mở file .SGD? Những phần mềm mở file .SGD và sửa file lỗi. Convert Binary SGD file sang định dạng khác.

.SGD File Extension

   
File name SGD File
File Type GeneSnap Image File
Nhà phát triển Syngene
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .SGD là file gì?

SGD là Raster Image Files - GeneSnap Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Syngene.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi GeneSnap để chụp ảnh gel điện di; tuân thủ điều Laboratory thực hành tốt (GLP); không thể được sửa đổi một lần lưu.

What is a SGD file?

Image format used by GeneSnap to capture electrophoretic gel images; complies with the Good Laboratory Practice (GLP); cannot be modified once saved.

Cách mở .SGD file

Để mở file .SGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGD do người dùng đóng góp.

  • Syngene GeneSnap
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • HxD Hex Editor version
  • Band-in-a-Box Demo
  • Band-in-a-Box Demo

Chuyển đổi file .SGD

File .SGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *