SGM File

? Cách mở file .SGM? Những phần mềm mở file .SGM và sửa file lỗi. Convert Binary SGM file sang định dạng khác.

.SGM File Extension

   
File name SGM File
File Type 1VisualBoyAdvance Saved Game
Nhà phát triển VisualBoyAdvance
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (30 Bình chọn)

File .SGM là file gì?

SGM là Game Files - 1VisualBoyAdvance Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VisualBoyAdvance.

tập tin lưu trữ trạng thái tạo ra bởi VisualBoyAdvance, một giả lập Game Boy; chứa một bản chụp của nhà nước trò chơi, có thể được lưu bất cứ lúc nào trong gameplay; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a SGM file?

Saved state file created by VisualBoyAdvance, a Game Boy emulator; contains a snapshot of the game state, which can be saved at any time during gameplay; used for saving and loading in-game progress.

Cách mở .SGM file

Để mở file .SGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGM do người dùng đóng góp.

  • VisualBoyAdvance
  • Band-in-a-Box
  • Band-in-a-Box
  • WinDS PRO
  • FrameMaker
  • STATGRAPHICS Centurion
  • STATGRAPHICS Centurion

Chuyển đổi file .SGM

File .SGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *