SGN File

? Cách mở file .SGN? Những phần mềm mở file .SGN và sửa file lỗi. Convert Binary SGN file sang định dạng khác.

.SGN File Extension

   
File name SGN File
File Type 1Signet Bureau DRM File
Nhà phát triển Signet Bureau
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .SGN là file gì?

SGN là 3D Image Files - 1Signet Bureau DRM File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Signet Bureau.

Hồ SGN là một mã hóa Digital Rights Management (DRM) gói sử dụng để lưu trữ một cách an toàn và chuyển giao các mô hình 3D. Nó được bảo vệ bằng mã hóa AES 256-bit và cho phép các nhà phát triển mô hình 3D để xác định quyền kiểm soát truy cập cho người dùng cụ thể.

What is a SGN file?

An SGN file is an Encrypted Digital Rights Management (DRM) package used for securely storing and transferring 3D models. It is secured with 256-bit AES encryption and allows the 3D model developer to specify access control permissions for specific users.

Cách mở .SGN file

Để mở file .SGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGN do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • Band-in-a-Box
  • Band-in-a-Box
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • Band-in-a-Box Demo

Chuyển đổi file .SGN

File .SGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *