SGP File

? Cách mở file .SGP? Những phần mềm mở file .SGP và sửa file lỗi. Convert Binary SGP file sang định dạng khác.

.SGP File Extension

   
File name SGP File
File Type MP3 Audio Mixer Sound Group Project
Nhà phát triển Acoustica
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SGP là file gì?

SGP là Audio Files - MP3 Audio Mixer Sound Group Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Acoustica.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi MP3 Audio Mixer, một chương trình cho phép người sử dụng để tạo ra đa theo dõi hỗn hợp âm thanh với .MP3, .WMA, và WAV file; cửa hàng một tham chiếu đến từng tập tin âm thanh được sử dụng trong nhóm âm thanh cũng như hiệu số thời gian cho mỗi tập tin âm thanh và bất kỳ tác dụng.

What is a SGP file?

Audio project file created by MP3 Audio Mixer, a program that allows user to create multi-track audio mixes with .MP3, .WMA, and .WAV files; stores a reference to each audio file used in the sound group as well as the timeline offsets for each audio file and any effects.

Cách mở .SGP file

Để mở file .SGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGP do người dùng đóng góp.

  • Acoustica MP3 Audio Mixer
  • Ace Explorer
  • Ace Explorer
  • Project Navigator
  • Signature Greetings
  • Enigma Browser
  • Enigma Browser

Chuyển đổi file .SGP

File .SGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *