SGPBPR File

? Cách mở file .SGPBPR? Những phần mềm mở file .SGPBPR và sửa file lỗi. Convert N/A SGPBPR file sang định dạng khác.

.SGPBPR File Extension

   
File name SGPBPR File
File Type Baltie Program
Nhà phát triển SGP Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SGPBPR là file gì?

SGPBPR là Developer Files - Baltie Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SGP Systems.

Chương trình được tạo ra bởi SGP Baltie, một công cụ hướng đối tượng sử dụng để dạy trẻ em và người lớn về lập trình máy tính; chứa một chương trình sử dụng phát triển, hoặc thông qua các nút được cấu hình sẵn hoặc trực tiếp viết mã C #; bao gồm nhiều chức năng mà người sử dụng đã được bổ sung vào chương trình, chẳng hạn như Balties (thuật sĩ ít), gạch, hành động, cảnh và nhiều hơn nữa.

What is a SGPBPR file?

Program created by SGP Baltie, an object-oriented tool used for teaching children and adults about computer programming; contains a user-developed program, either through pre-configured buttons or directly writing C# code; includes numerous functions that the user has added to the program, such as Balties (little wizards), tiles, actions, scenes and more.

Cách mở .SGPBPR file

Để mở file .SGPBPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGPBPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGPBPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGPBPR do người dùng đóng góp.

  • SGP Baltie 4

Chuyển đổi file .SGPBPR

File .SGPBPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *