SGY File

? Cách mở file .SGY? Những phần mềm mở file .SGY và sửa file lỗi. Convert Text and Binary SGY file sang định dạng khác.

.SGY File Extension

   
File name SGY File
File Type SEG-Y Data File
Nhà phát triển SEG Technical Standards Committee
Phân loại GIS Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SGY là file gì?

SGY là GIS Files - SEG-Y Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi SEG Technical Standards Committee.

Một tập tin SGY là một tệp dữ liệu lưu trong SEG-Y (Society of thăm dò địa vật lý) định dạng. Nó chứa dữ liệu địa vật lý ở định dạng nhị phân và văn bản, trong đó bao gồm tọa độ của sóng địa chấn phản xạ. file SGY có thể lưu trữ tần số quét, chủng loại, và thời gian, tín hiệu xung cực, khu chiếu và phương pháp, và siêu dữ liệu khác.

What is a SGY file?

A SGY file is a data file saved in the SEG-Y (Society of Exploration Geophysicists) format. It contains geophysical data in binary and textual format, which includes the coordinates of reflected seismic waves. SGY files may store sweep frequency, types, and length, impulse signal polarity, projection zone and method, and other metadata.

Cách mở .SGY file

Để mở file .SGY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGY do người dùng đóng góp.

  • Seismic SEGY Toolkit
  • Geopsy
  • Geopsy
  • kogeo
  • SeiSee_2_22_2
  • SEGY Viewer
  • SEGY Viewer

Chuyển đổi file .SGY

File .SGY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *