SH File

? Cách mở file .SH? Những phần mềm mở file .SH và sửa file lỗi. Convert Text SH file sang định dạng khác.

.SH File Extension

   
File name SH File
File Type 1Bash Shell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (151 Bình chọn)

File .SH là file gì?

SH là Developer Files - 1Bash Shell Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin SH là một kịch bản được lập trình cho bash, một loại Unix shell (Bourne-again shell). Nó chứa các hướng dẫn viết bằng ngôn ngữ Bash và có thể được thực hiện bằng cách gõ lệnh văn bản trong giao diện dòng lệnh của vỏ.

What is a SH file?

An SH file is a script programmed for bash, a type of Unix shell (Bourne-Again SHell). It contains instructions written in the Bash language and can be executed by typing text commands within the shell's command-line interface.

Cách mở .SH file

Để mở file .SH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SH do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • gVim
 • Notepad++
 • GNU Bash
 • GNU Bash
 • Apple Terminal
 • iTerm
 • MacVim
 • Vim

Chuyển đổi file .SH

File .SH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *