SHC File

? Cách mở file .SHC? Những phần mềm mở file .SHC và sửa file lỗi. Convert Binary SHC file sang định dạng khác.

.SHC File Extension

   
File name SHC File
File Type Adobe Photoshop Contours File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SHC là file gì?

SHC là Data Files - Adobe Photoshop Contours File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một đồ họa chuyên nghiệp chương trình chỉnh sửa; chứa một thư viện các đường nét, mà hình sự xuất hiện của một hiệu ứng khi tạo kiểu lớp tùy chỉnh; sử dụng để lưu và tải đường nét, được làm sẵn có trong hộp thoại Layer Style từ Layer → tùy chọn menu Layer Style.

What is a SHC file?

Settings file used by Adobe Photoshop, a professional graphics editing program; contains a library of contours, which shape the appearance of an effect when creating custom layer styles; used for saving and loading contours, which are made available in the Layer Style dialog from the Layer → Layer Style menu options.

Cách mở .SHC file

Để mở file .SHC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .SHC

File .SHC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *