SHH File

? Cách mở file .SHH? Những phần mềm mở file .SHH và sửa file lỗi. Convert Binary SHH file sang định dạng khác.

.SHH File Extension

   
File name SHH File
File Type Adobe Photoshop Shadow/Highlight Settings file
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .SHH là file gì?

SHH là Settings Files - Adobe Photoshop Shadow/Highlight Settings file, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh; cửa hàng số lượng, chiều rộng âm, và giá trị bán kính từ 0 đến 100% đối với các vùng tối và sáng; cũng lưu trữ các giá trị điều chỉnh cho hiệu chỉnh màu sắc, độ tương phản midtone, và clip đen và trắng; sử dụng để lưu và tải các giá trị định sẵn.

What is a SHH file?

Settings file used by Adobe Photoshop, an image-editing program; stores the amount, tonal width, and radius values from 0 to 100% for shadows and highlights; also stores adjustment values for color correction, midtone contrast, and black and white clip; used for saving and loading the preset values.

Cách mở .SHH file

Để mở file .SHH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHH do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop CS Central European
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .SHH

File .SHH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *