SHIPWORLD File

? Cách mở file .SHIPWORLD? Những phần mềm mở file .SHIPWORLD và sửa file lỗi. Convert N/A SHIPWORLD file sang định dạng khác.

.SHIPWORLD File Extension

   
File name SHIPWORLD File
File Type Starbound Player Ship File
Nhà phát triển Chucklefish
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SHIPWORLD là file gì?

SHIPWORLD là Game Files - Starbound Player Ship File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chucklefish.

Một tập tin SHIPWORLD chứa thông tin về con tàu vũ trụ của một cầu thủ trong Starbound, một thăm dò không gian trò chơi 2D. Nó lưu trữ thông tin tàu, chẳng hạn như cuộc đua tàu, đối tượng vị trí vị trí, tiến bộ cốt truyện, và nhiệm vụ hoàn thành.

What is a SHIPWORLD file?

A SHIPWORLD file contains information about the spaceship of a player in Starbound, a 2D space exploration game. It stores ship information, such as the race of the ship, object placement location, storyline progress, and completed missions.

Cách mở .SHIPWORLD file

Để mở file .SHIPWORLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHIPWORLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHIPWORLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHIPWORLD do người dùng đóng góp.

  • starcheat
  • Chucklefish Starbound
  • Chucklefish Starbound

Chuyển đổi file .SHIPWORLD

File .SHIPWORLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *