SHTM File

? Cách mở file .SHTM? Những phần mềm mở file .SHTM và sửa file lỗi. Convert Text SHTM file sang định dạng khác.

.SHTM File Extension

   
File name SHTM File
File Type HTML Server Side Include File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SHTM là file gì?

SHTM là Web Files - HTML Server Side Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Trang web có thể tham khảo các file khác trên máy chủ web; tương tự như một tài liệu HTML chuẩn, nhưng có thể truy cập vào các file khác trên máy chủ khi nạp; cho phép một tập tin HTML tiêu chuẩn để được phần nào năng động.

What is a SHTM file?

Web page that can reference other files on the Web server; similar to a standard HTML document, but can access other files on the server when loaded; allows a standard HTML file to be somewhat dynamic.

Cách mở .SHTM file

Để mở file .SHTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHTM do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Microsoft Internet Explorer
  • Web browser
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .SHTM

File .SHTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *