SHTML File

? Cách mở file .SHTML? Những phần mềm mở file .SHTML và sửa file lỗi. Convert Text SHTML file sang định dạng khác.

.SHTML File Extension

   
File name SHTML File
File Type Server Side Include HTML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (10 Bình chọn)

File .SHTML là file gì?

SHTML là Web Files - Server Side Include HTML File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Trang web viết bằng HTML có chứa phía máy chủ bao gồm; xử lý (hoặc phân tích cú pháp) của máy chủ Web trước khi được gửi đến trình duyệt người sử dụng; có thể tham khảo các file khác trên máy chủ, tức là "header.shtml" hoặc "_footer.shtml."

What is a SHTML file?

Web page written in HTML that contains server side includes; processed (or parsed) by the Web server before being sent to the users browser; can reference other files on the server, i.e. "header.shtml" or "_footer.shtml."

Cách mở .SHTML file

Để mở file .SHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHTML do người dùng đóng góp.

  • Swing Browser
  • Comodo Dragon
  • Comodo Dragon
  • Citrio
  • Safari
  • PlayFree Browser
  • PlayFree Browser

Chuyển đổi file .SHTML

File .SHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *