SHV File

? Cách mở file .SHV? Những phần mềm mở file .SHV và sửa file lỗi. Convert Binary SHV file sang định dạng khác.

.SHV File Extension

   
File name SHV File
File Type Husqvarna Viking Embroidery File
Nhà phát triển Husqvarna Viking
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SHV là file gì?

SHV là Misc Files - Husqvarna Viking Embroidery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Husqvarna Viking.

Tập tin được sử dụng bởi máy may Husqvarna Viking; cửa hàng một mô hình khâu có thể được sử dụng bởi các máy may tương thích để tự động thêu một thiết kế; thường được sử dụng để lưu trữ chữ lồng, bảng chữ cái, hay các mẫu tùy chỉnh khác.

What is a SHV file?

File used by Husqvarna Viking sewing machines; stores a stitch pattern that can be used by compatible sewing machines to automatically embroider a design; commonly used to store monograms, alphabets, or other custom patterns.

Cách mở .SHV file

Để mở file .SHV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHV do người dùng đóng góp.

  • MyEditor Application
  • Embird
  • Embird
  • Wings xp
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • 6DEmbroidery
  • 6DEmbroidery

Chuyển đổi file .SHV

File .SHV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *