SHW File

? Cách mở file .SHW? Những phần mềm mở file .SHW và sửa file lỗi. Convert N/A SHW file sang định dạng khác.

.SHW File Extension

   
File name SHW File
File Type 1Corel Presentation
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (8 Bình chọn)

File .SHW là file gì?

SHW là Data Files - 1Corel Presentation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Slide show hoặc trình diễn được tạo bởi Corel Presentations (một phần của WordPerfect Office); chứa slide có thể bao gồm văn bản, hình ảnh và các phương tiện khác; cũng có thể được xuất ra dưới dạng một trình chiếu PowerPoint (.PPT tập tin) hoặc một tập tin tự thực hiện, cho phép trình chiếu được xem bởi những người dùng không có Corel Presentations trên máy tính của họ.

What is a SHW file?

Slide show or presentation created by Corel Presentations (part of WordPerfect Office); contains slides that may include text, images, and other media; may also be exported as a PowerPoint slideshow (.PPT file) or a self-executing file, which allows the slide show to be viewed by users who do not have Corel Presentations on their computers.

Cách mở .SHW file

Để mở file .SHW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHW do người dùng đóng góp.

  • Presentations
  • Corel Presentations
  • Corel Presentations
  • CorelDRAW
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .SHW

File .SHW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *