SIA File

? Cách mở file .SIA? Những phần mềm mở file .SIA và sửa file lỗi. Convert Binary SIA file sang định dạng khác.

.SIA File Extension

   
File name SIA File
File Type 1Sia Metadata File
Nhà phát triển Sia
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SIA là file gì?

SIA là Encoded Files - 1Sia Metadata File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sia.

tập tin Một SIA là một tập tin siêu dữ liệu được sử dụng bởi Sia, một mạng lưới lưu trữ đám mây phân cấp mà sử dụng công nghệ blockchain. Nó chứa siêu dữ liệu về một hoặc nhiều tập tin đã được tải lên mạng Sia, trong đó bao gồm một khoá mật mã và các địa điểm của đội chủ nhà được lưu trữ các tập tin được tải lên.  file SIA cho phép người dùng các file chia sẻ mà họ đã tải lên mạng với những người dùng khác.

What is a SIA file?

A SIA file is a metadata file used by Sia, a decentralized cloud storage network that utilizes blockchain technology. It contains metadata about one or more files that have been uploaded to the Sia network, which includes an encryption key and the locations of the hosts that are storing the uploaded files. SIA files allow users to share files that they have uploaded to the network with other users.

Cách mở .SIA file

Để mở file .SIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIA do người dùng đóng góp.

  • Sia
  • Spin It Again
  • Spin It Again

Chuyển đổi file .SIA

File .SIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *