SID File

? Cách mở file .SID? Những phần mềm mở file .SID và sửa file lỗi. Convert Binary SID file sang định dạng khác.

.SID File Extension

   
File name SID File
File Type 1Steam Game Data Backup File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (47 Bình chọn)

File .SID là file gì?

SID là Game Files - 1Steam Game Data Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi hơi nước, một ứng dụng sử dụng để tải về và quản lý Van trò chơi điện tử trên máy tính để bàn; chứa dữ liệu trò chơi nén tạo ra bởi tính năng sao lưu Steam (chương trình steambackup.exe); sử dụng để trò chơi sao lưu vào đĩa DVD hoặc phương tiện truyền thông bên ngoài khác.

What is a SID file?

Backup file created by Steam, an application used to download and manage Valve video games on desktop computers; contains compressed game data created by the Steam backup feature (steambackup.exe program); used to backup games to DVDs or other external media.

Cách mở .SID file

Để mở file .SID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SID do người dùng đóng góp.

  • Valve Steam
  • ACDSee
  • ACDSee
  • EasySense Software
  • PRIMER
  • TatukGIS Viewer
  • TatukGIS Viewer

Chuyển đổi file .SID

File .SID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *