SIDD File

? Cách mở file .SIDD? Những phần mềm mở file .SIDD và sửa file lỗi. Convert Binary SIDD file sang định dạng khác.

.SIDD File Extension

   
File name SIDD File
File Type iTunes Authorization Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SIDD là file gì?

SIDD là Misc Files - iTunes Authorization Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi iTunes, một ứng dụng âm nhạc và video phát lại; chứa dữ liệu cho phép các máy tính và người sử dụng để chơi mua bài hát và video với các tài khoản người dùng; tương tự như file .SIDB và .SIDN; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay bởi người sử dụng.

What is a SIDD file?

Data file used by iTunes, a music and video playback application; contains data that authorizes the computer and user to play purchased songs and videos with the user account; similar to .SIDB and .SIDN files; not meant to be opened manually by the user.

Cách mở .SIDD file

Để mở file .SIDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIDD do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes

Chuyển đổi file .SIDD

File .SIDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *