SIGNATURE File

? Cách mở file .SIGNATURE? Những phần mềm mở file .SIGNATURE và sửa file lỗi. Convert N/A SIGNATURE file sang định dạng khác.

.SIGNATURE File Extension

   
File name SIGNATURE File
File Type e-Filing Digital Signature File
Nhà phát triển Government of India
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SIGNATURE là file gì?

SIGNATURE là Encoded Files - e-Filing Digital Signature File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Government of India.

Một tập tin SIGNATURE chứa một chữ ký điện tử được sử dụng bởi e-Filing, một trang web cho phép cư dân của Ấn Độ để tải lên tờ khai thuế. Nó lưu trữ dữ liệu được mã hóa duy nhất xác định một người dùng và tính hợp pháp của một tờ khai thuế được tải lên các trang web e-Filing.

What is a SIGNATURE file?

A SIGNATURE file contains a digital signature used by e-Filing, a website that allows residents of India to upload their tax returns. It stores unique encrypted data that identifies a user and the legitimacy of a tax return uploaded to the e-Filing site.

Cách mở .SIGNATURE file

Để mở file .SIGNATURE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIGNATURE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIGNATURE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIGNATURE do người dùng đóng góp.

  • Government of India e-Filing

Chuyển đổi file .SIGNATURE

File .SIGNATURE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *