SII File

? Cách mở file .SII? Những phần mềm mở file .SII và sửa file lỗi. Convert Text SII file sang định dạng khác.

.SII File Extension

   
File name SII File
File Type 18 Wheels of Steel: Haulin' Truck Definition File
Nhà phát triển SCS Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (104 Bình chọn)

File .SII là file gì?

SII là Game Files - 18 Wheels of Steel: Haulin' Truck Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi SCS Software.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi 18 Wheels of Steel: Haulin', một lái xe trò chơi xe tải; chứa các thuộc tính cho một chiếc xe tải, chẳng hạn như lớp cơ; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và thường thay đổi để tạo cấu hình xe tùy chỉnh.

What is a SII file?

Data file used by 18 Wheels of Steel: Haulin', a truck driving game; contains properties for a truck, such as the engine class; saved in a plain text format and often altered for creating custom truck configurations.

Cách mở .SII file

Để mở file .SII click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SII bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SII

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SII do người dùng đóng góp.

  • SCS 18 Wheels of Steel: Haulin'
  • Convert Doc
  • Convert Doc
  • Convert Image To PDF
  • Convert PDF To Image
  • Convert Image
  • Convert Image

Chuyển đổi file .SII

File .SII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *