SIM File

? Cách mở file .SIM? Những phần mềm mở file .SIM và sửa file lỗi. Convert Binary SIM file sang định dạng khác.

.SIM File Extension

   
File name SIM File
File Type 1Steam Game Backup Information File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (30 Bình chọn)

File .SIM là file gì?

SIM là Backup Files - 1Steam Game Backup Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tập tin thông tin sao lưu được sử dụng bởi dịch vụ sao lưu Steam, mà cho phép người dùng sao lưu và khôi phục trò chơi sử dụng đĩa DVD hoặc phương tiện truyền thông bên ngoài khác; chứa các thiết lập và thông tin khác cho sao lưu, cùng với một tập tin .SIS tương ứng.

What is a SIM file?

Backup information file used by Steam's backup service, which allows users to backup and restore games using DVDs or other external media; contains settings and other information for the backup, along with a corresponding .SIS file.

Cách mở .SIM file

Để mở file .SIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIM do người dùng đóng góp.

  • Valve Steam
  • PSpice
  • PSpice
  • SAP Tutor
  • Microsoft Office
  • Powersim Studio
  • Powersim Studio

Chuyển đổi file .SIM

File .SIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *