SIMS2PACK File

? Cách mở file .SIMS2PACK? Những phần mềm mở file .SIMS2PACK và sửa file lỗi. Convert N/A SIMS2PACK file sang định dạng khác.

.SIMS2PACK File Extension

   
File name SIMS2PACK File
File Type Downloaded Sims 2 Package File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (21 Bình chọn)

File .SIMS2PACK là file gì?

SIMS2PACK là Game Files - Downloaded Sims 2 Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin tự cài đặt gói tải về từ Internet có chứa dữ liệu dùng để cập nhật The Sims 2; thường được sử dụng để lưu trữ Sims (ký tự), Khu dân cư và cộng đồng Rất nhiều, và dữ liệu kết cấu; sẽ tự cài đặt khi mở ra nếu The Sims 2 đã được cài đặt.

What is a SIMS2PACK file?

Self-installing package file downloaded from the Internet that contains data used to update The Sims 2; typically used for storing Sims (characters), Residential and Community Lots, and texture data; will install itself when opened if The Sims 2 is installed.

Cách mở .SIMS2PACK file

Để mở file .SIMS2PACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIMS2PACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIMS2PACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIMS2PACK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SIMS2PACK

File .SIMS2PACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *