SIMS3 File

? Cách mở file .SIMS3? Những phần mềm mở file .SIMS3 và sửa file lỗi. Convert N/A SIMS3 file sang định dạng khác.

.SIMS3 File Extension

   
File name SIMS3 File
File Type The Sims 3 Game Save File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (26 Bình chọn)

File .SIMS3 là file gì?

SIMS3 là Game Files - The Sims 3 Game Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

Lưu tập tin được tạo ra bởi The Sims 3, một trò chơi mô phỏng cuộc sống cung cấp cho bạn kiểm soát những người trên mô phỏng, hoặc "Sims;" chứa dữ liệu save game từ gần đây nhất tiết kiệm; bao gồm tiến bộ trò chơi như phát triển nhân vật, số tiền, và các tòa nhà mới; nằm trong "Tiết kiệm" thư mục của The Sims 3 thư mục cùng với các tập tin .SIMS3.BACKUP.

What is a SIMS3 file?

Save file created by The Sims 3, a life simulation game that gives you control over simulated persons, or "Sims;" contains saved game data from the most recent save; includes game progress like character development, money amount, and new buildings; located in the "Saves" folder of the The Sims 3 directory along with .SIMS3.BACKUP files.

Cách mở .SIMS3 file

Để mở file .SIMS3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIMS3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIMS3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIMS3 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SIMS3

File .SIMS3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *