SIN File

? Cách mở file .SIN? Những phần mềm mở file .SIN và sửa file lỗi. Convert Binary SIN file sang định dạng khác.

.SIN File Extension

   
File name SIN File
File Type Sony Xperia Firmware File
Nhà phát triển Sony
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SIN là file gì?

SIN là System Files - Sony Xperia Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Một tập tin SIN là một tập tin firmware sử dụng để phân phối bản cập nhật cho điện thoại thông minh Sony Xperia và máy tính bảng. Nó chứa dữ liệu, chẳng hạn như một hình ảnh phân vùng hoặc kernel image, được sử dụng để cập nhật các thiết bị Xperia. file SIN thường được lưu trữ trong các tập tin .FTF, được chiếu lên với một thiết bị.

What is a SIN file?

A SIN file is a firmware file used to distribute updates to Sony Xperia smartphones and tablets. It contains data, such as a partition image or kernel image, used to update the Xperia device. SIN files are typically stored in .FTF files, which are flashed on to a device.

Cách mở .SIN file

Để mở file .SIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SIN

File .SIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *