SIS File

? Cách mở file .SIS? Những phần mềm mở file .SIS và sửa file lỗi. Convert Binary SIS file sang định dạng khác.

.SIS File Extension

   
File name SIS File
File Type 1Symbian Installation File
Nhà phát triển Symbian
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (216 Bình chọn)

File .SIS là file gì?

SIS là Misc Files - 1Symbian Installation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symbian.

Installer lưu trữ cho Symbian OS, một hệ điều hành sử dụng cho thiết bị di động, chẳng hạn như Palm PDA và Nokia, Ericsson và điện thoại Motorola; tạo ra sử dụng "makesis" công cụ dòng lệnh Symbian, mà đi kèm với chương trình CreateSIS; thường được sử dụng cho S60 cài đặt theme điện thoại.

What is a SIS file?

Installer archive for Symbian OS, an operating system used for mobile devices, such as Palm PDAs and Nokia, Ericsson, and Motorola phones; created using Symbian's "makesis" command line tool, which is bundled with the CreateSIS program; often used for S60 phone theme installations.

Cách mở .SIS file

Để mở file .SIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIS do người dùng đóng góp.

  • Palm OS Emulator
  • SISContents
  • SISContents
  • Nokia Suite
  • Nokia PC Suite
  • UnSIS
  • UnSIS

Chuyển đổi file .SIS

File .SIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *