SITE File

? Cách mở file .SITE? Những phần mềm mở file .SITE và sửa file lỗi. Convert N/A SITE file sang định dạng khác.

.SITE File Extension

   
File name SITE File
File Type GoLive Website Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .SITE là file gì?

SITE là Web Files - GoLive Website Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin trang web cho một trang web tạo ra với Adobe GoLive; chứa danh sách các trang Web, hình ảnh, liên kết, lỗi, cài đặt trang web, và các thông tin khác; bao gồm tài liệu tham khảo để trang Web, file CSS, hình ảnh, thành phần, và các mẫu, nhưng không bao gồm các dữ liệu từ các tập tin.

What is a SITE file?

Site file for a website created with Adobe GoLive; contains list of Web pages, images, links, errors, site settings, and other information; includes references to Web pages, CSS files, images, components, and templates, but does not include the data from the files.

Cách mở .SITE file

Để mở file .SITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SITE do người dùng đóng góp.

  • Adobe GoLive

Chuyển đổi file .SITE

File .SITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *