SITEMAP File

? Cách mở file .SITEMAP? Những phần mềm mở file .SITEMAP và sửa file lỗi. Convert XML SITEMAP file sang định dạng khác.

.SITEMAP File Extension

   
File name SITEMAP File
File Type ASP.NET Site Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SITEMAP là file gì?

SITEMAP là Web Files - ASP.NET Site Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

What is a SITEMAP file?

Website file used by ASP.NET Web applications; stores the website's navigational structure in a hierarchy of pages; used for allowing programmatic access to the site map with the ASP.NET API.

Cách mở .SITEMAP file

Để mở file .SITEMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SITEMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SITEMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SITEMAP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Web Developer

Chuyển đổi file .SITEMAP

File .SITEMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *