SITES File

? Cách mở file .SITES? Những phần mềm mở file .SITES và sửa file lỗi. Convert Binary SITES file sang định dạng khác.

.SITES File Extension

   
File name SITES File
File Type iWeb Site Design Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SITES là file gì?

SITES là Web Files - iWeb Site Design Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi iWeb, một chương trình phát triển web cho người mới bắt đầu; kiến thức về HTML là không cần thiết; chứa bố trí được thiết kế sẵn trang web, văn bản và đồ họa; có thể được công bố vào một trang web trực tiếp khi hoàn chỉnh; tương tự như file .SITES2.

What is a SITES file?

File created by iWeb, a Web developer program for beginners; knowledge of HTML is not required; contains pre-designed Web page layouts, text, and graphics; can be published to a live website when complete; similar to .SITES2 files.

Cách mở .SITES file

Để mở file .SITES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SITES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SITES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SITES do người dùng đóng góp.

  • Apple iWeb

Chuyển đổi file .SITES

File .SITES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *