SITX File

? Cách mở file .SITX? Những phần mềm mở file .SITX và sửa file lỗi. Convert Binary SITX file sang định dạng khác.

.SITX File Extension

   
File name SITX File
File Type StuffIt X Archive
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (28 Bình chọn)

File .SITX là file gì?

SITX là Compressed Files - StuffIt X Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smith Micro.

tập tin Một SITX là một tập tin nén được lưu trong định dạng lưu trữ Stuffit X, định dạng mặc định được sử dụng bởi StuffIt 7.0 và sau này. Nó có tính năng công nghệ nén độc quyền ATOM Smith Micro và cung cấp lên đến nén hơn 20% so Stuffit (.SIT) tài liệu lưu trữ tiêu chuẩn.

What is a SITX file?

A SITX file is a compressed file saved in the Stuffit X archive format, the default format used by StuffIt 7.0 and later. It features Smith Micro's exclusive ATOM compression technology and offers up to 20% more compression than standard Stuffit (.SIT) archives.

Cách mở .SITX file

Để mở file .SITX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SITX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SITX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SITX do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe
  • Smith Micro StuffIt Deluxe
  • Smith Micro StuffIt Expander
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Incredible Bee Archiver
  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .SITX

File .SITX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *