SIV File

? Cách mở file .SIV? Những phần mềm mở file .SIV và sửa file lỗi. Convert Binary SIV file sang định dạng khác.

.SIV File Extension

   
File name SIV File
File Type Silicon Imaging Video File
Nhà phát triển Silicon Imaging
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .SIV là file gì?

SIV là Video Files - Silicon Imaging Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Silicon Imaging.

file video không nén được tạo ra bởi một máy ảnh kỹ thuật số Silicon Imaging; lưu trữ các đoạn video trong một định dạng thô 12-bit không nén; nói chung là chuyển đổi sang một chuỗi khung (ví dụ, một bộ sưu tập các tập tin .DPX hoặc .DNG) trước khi tiến hành chỉnh sửa video và sản xuất.

What is a SIV file?

Uncompressed video file created by a Silicon Imaging digital camera; stores the video footage in a raw 12-bit uncompressed format; generally converted to a frame sequence (e.g., a collection of .DPX or .DNG files) before proceeding with video editing and production.

Cách mở .SIV file

Để mở file .SIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIV do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SIV

File .SIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *