SJAVA File

? Cách mở file .SJAVA? Những phần mềm mở file .SJAVA và sửa file lỗi. Convert Binary SJAVA file sang định dạng khác.

.SJAVA File Extension

   
File name SJAVA File
File Type Synchronous Java File
Nhà phát triển EPFL
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SJAVA là file gì?

SJAVA là Developer Files - Synchronous Java File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi EPFL.

tập tin mã nguồn có thể được biên soạn bởi SJavaC, một trình biên dịch Java mở rộng đặc tả Java 1.4 để hỗ trợ đối tượng hoạt động đồng bộ; chứa mã nguồn Java chuẩn cũng như đối tượng hoạt động đồng bộ, trong đó xác định xử lý ren và hành vi khóa.

What is a SJAVA file?

Source code file that can be compiled by SJavaC, a Java compiler that extends the Java 1.4 specification to support synchronous active objects; contains standard Java source code as well as synchronous active objects, which define threaded processing and locking behaviors.

Cách mở .SJAVA file

Để mở file .SJAVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SJAVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SJAVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SJAVA do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SJAVA

File .SJAVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *