SJD File

? Cách mở file .SJD? Những phần mềm mở file .SJD và sửa file lỗi. Convert N/A SJD file sang định dạng khác.

.SJD File Extension

   
File name SJD File
File Type Scrapbook Factory Journal File
Nhà phát triển Nova Development
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SJD là file gì?

SJD là Page Layout Files - Scrapbook Factory Journal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nova Development.

Nộp được tạo ra bởi Scrapbook Factory Deluxe, một chương trình sử dụng để tạo sổ lưu niệm cá nhân; tiết kiệm một tạp chí nhiều trang được tạo ra trong phần mềm; có thể bao gồm hình ảnh, bố trí mẫu, và các yếu tố thiết kế khác; có thể được in với một máy tính hoặc xuất bản vào một tài liệu khi hoàn tất.

What is a SJD file?

File created by Scrapbook Factory Deluxe, a program used for creating personal scrapbooks; saves a multi-page journal created in the software; can include photos, template layouts, and other design elements; may be printed to a computer or published to a document when complete.

Cách mở .SJD file

Để mở file .SJD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SJD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SJD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SJD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SJD

File .SJD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *