SJR File

? Cách mở file .SJR? Những phần mềm mở file .SJR và sửa file lỗi. Convert Zip SJR file sang định dạng khác.

.SJR File Extension

   
File name SJR File
File Type ScratchJr Project
Nhà phát triển Scratch Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .SJR là file gì?

SJR là Developer Files - ScratchJr Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Scratch Foundation.

Hồ SJR là một dự án tạo ra bởi ScratchJr, một ứng dụng sử dụng để giúp đỡ trẻ em học cách lập trình trò chơi tương tác và câu chuyện. Đây là một kho lưu trữ Zip nén có chứa các file tài nguyên khác nhau, chẳng hạn như các file WAV âm thanh, hình thu nhỏ PNG, và các tập tin dữ liệu .json. file SJR được sử dụng để tạo ra những câu chuyện, trò chơi nhỏ, và hình ảnh động.

What is a SJR file?

An SJR file is a project created by ScratchJr, an app used to help young children learn how to program interactive games and stories. It is a Zip-compressed archive that contains various resource files, such as .WAV sound files, .PNG thumbnails, and data .JSON files. SJR files are used to create stories, small games, and animations.

Cách mở .SJR file

Để mở file .SJR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SJR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SJR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SJR do người dùng đóng góp.

  • ScratchJr

Chuyển đổi file .SJR

File .SJR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *