SK1 File

? Cách mở file .SK1? Những phần mềm mở file .SK1 và sửa file lỗi. Convert N/A SK1 file sang định dạng khác.

.SK1 File Extension

   
File name SK1 File
File Type sK1 Vector Graphic File
Nhà phát triển sK1 Project
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SK1 là file gì?

SK1 là Vector Image Files - sK1 Vector Graphic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi sK1 Project.

Vẽ tài liệu được tạo ra bởi SK1, một chương trình minh họa cho Linux; chứa một đồ họa vector, trong đó sử dụng đường dẫn chứ không phải là một mạng lưới các điểm ảnh để đại diện cho đối tượng rút ra; sử dụng cho logo lưu trữ, tài liệu quảng cáo, bản đồ và hình ảnh minh họa khác.

What is a SK1 file?

Drawing document created by sK1, an illustration program for Linux; contains a vector graphic, which uses paths rather than a grid of pixels to represent drawn objects; used for storing logos, brochures, maps, and other illustrations.

Cách mở .SK1 file

Để mở file .SK1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SK1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SK1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SK1 do người dùng đóng góp.

  • sK1
  • Inkscape
  • Inkscape

Chuyển đổi file .SK1

File .SK1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *