SKX File

? Cách mở file .SKX? Những phần mềm mở file .SKX và sửa file lỗi. Convert XML SKX file sang định dạng khác.

.SKX File Extension

   
File name SKX File
File Type XLANG Schedule File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SKX là file gì?

SKX là Data Files - XLANG Schedule File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Lịch trình tạo ra từ một bản vẽ lịch XLANG (file .SKV) sử dụng BizTalk Orchestration thiết kế; lưu trong một định dạng XML và chứa các nhiệm vụ có thể được thực hiện bởi các XLANG Scheduler Engine.

What is a SKX file?

Schedule generated from an XLANG schedule drawing (.SKV file) using BizTalk Orchestration Designer; saved in an XML format and contains tasks that can be executed by the XLANG Scheduler Engine.

Cách mở .SKX file

Để mở file .SKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKX do người dùng đóng góp.

  • Xactimate
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SKX

File .SKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *