SKYPECHATSTYLE File

? Cách mở file .SKYPECHATSTYLE? Những phần mềm mở file .SKYPECHATSTYLE và sửa file lỗi. Convert N/A SKYPECHATSTYLE file sang định dạng khác.

.SKYPECHATSTYLE File Extension

   
File name SKYPECHATSTYLE File
File Type Chat Style File
Nhà phát triển Skype
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .SKYPECHATSTYLE là file gì?

SKYPECHATSTYLE là Plugin Files - Chat Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Skype.

tập phong cách được tạo ra bởi Skype, một ứng dụng video và tin nhắn văn bản; cung cấp thông tin thiết kế bố trí cho giao diện chat Skype; tạo ra dành riêng cho Mac.

What is a SKYPECHATSTYLE file?

Style file created by Skype, a video and text messaging application; provides layout design information for the Skype chat interface; created exclusively for Mac.

Cách mở .SKYPECHATSTYLE file

Để mở file .SKYPECHATSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKYPECHATSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKYPECHATSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKYPECHATSTYLE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .SKYPECHATSTYLE

File .SKYPECHATSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *