SLA.GZ File

? Cách mở file .SLA.GZ? Những phần mềm mở file .SLA.GZ và sửa file lỗi. Convert Binary SLA.GZ file sang định dạng khác.

.SLA.GZ File Extension

   
File name SLA.GZ File
File Type Scribus Compressed Document
Nhà phát triển Scribus
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SLA.GZ là file gì?

SLA.GZ là Text Files - Scribus Compressed Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Scribus.

tập tin tài liệu nén tạo ra bởi Scribus, miễn phí, xử lý văn bản cross-platform; cửa hàng một file .SLA sử dụng Gzip nén (file .GZ); giúp giảm kích thước của tập tin SLA, được lưu trữ trong một định dạng XML.

What is a SLA.GZ file?

Compressed document file created by Scribus, a free, cross-platform word processor; stores an .SLA file using Gzip compression (.GZ files); helps reduce the size of the SLA file, which is stored in an XML format.

Cách mở .SLA.GZ file

Để mở file .SLA.GZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLA.GZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLA.GZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLA.GZ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SLA.GZ

File .SLA.GZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *