SLDDRT File

? Cách mở file .SLDDRT? Những phần mềm mở file .SLDDRT và sửa file lỗi. Convert N/A SLDDRT file sang định dạng khác.

.SLDDRT File Extension

   
File name SLDDRT File
File Type SolidWorks Sheet File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SLDDRT là file gì?

SLDDRT là Vector Image Files - SolidWorks Sheet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

Vẽ dạng tấm được sử dụng bởi SolidWorks, một chương trình thiết kế 2D / 3D; có thể là một tờ giấy trắng hoặc có thể chứa logo, ghi chú, và các liên kết đến tài sản; thường bao gồm các dòng sử dụng cho các biên giới của bản vẽ.

What is a SLDDRT file?

Drawing sheet format used by SolidWorks, a 2D/3D design program; may be a blank sheet or may contain logos, notes, and links to properties; often includes lines used for the border of the drawing.

Cách mở .SLDDRT file

Để mở file .SLDDRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLDDRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLDDRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLDDRT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SLDDRT

File .SLDDRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *