SLDDRW File

? Cách mở file .SLDDRW? Những phần mềm mở file .SLDDRW và sửa file lỗi. Convert Binary SLDDRW file sang định dạng khác.

.SLDDRW File Extension

   
File name SLDDRW File
File Type SolidWorks Drawing File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .SLDDRW là file gì?

SLDDRW là CAD Files - SolidWorks Drawing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

bản vẽ hai chiều được tạo ra với phần mềm SolidWorks CAD; lưu dữ liệu hình ảnh trong định dạng vector sử dụng dòng thay vì pixel; kết hợp với các định dạng file SolidWorks 3D .SLDPRT và .SLDASM.

What is a SLDDRW file?

Two-dimensional drawing created with SolidWorks CAD software; saves image data in vector format using lines instead of pixels; associated with the SolidWorks 3D .SLDPRT and .SLDASM file formats.

Cách mở .SLDDRW file

Để mở file .SLDDRW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLDDRW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLDDRW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLDDRW do người dùng đóng góp.

  • SolidWorksExplorer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • EModelViewer Module
  • SolidWorks
  • SolidWorks Viewer
  • SolidWorks Viewer

Chuyển đổi file .SLDDRW

File .SLDDRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *