SLDPRT File

? Cách mở file .SLDPRT? Những phần mềm mở file .SLDPRT và sửa file lỗi. Convert Binary SLDPRT file sang định dạng khác.

.SLDPRT File Extension

   
File name SLDPRT File
File Type SolidWorks Part File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (37 Bình chọn)

File .SLDPRT là file gì?

SLDPRT là CAD Files - SolidWorks Part File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

Một tập tin SLDPRT là một định dạng hình ảnh 3D được sử dụng bởi phần mềm SolidWorks CAD. Nó chứa một đối tượng 3D hoặc "một phần" có thể được kết hợp với các bộ phận khác vào một file lắp ráp đơn (.SLDASM).

What is a SLDPRT file?

A SLDPRT file is a 3D image format used by SolidWorks CAD software. It contains a 3D object or "part" that may be combined with other parts into a single assembly (.SLDASM) file.

Cách mở .SLDPRT file

Để mở file .SLDPRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLDPRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLDPRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLDPRT do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
  • Autodesk Fusion 360
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .SLDPRT

File .SLDPRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *