SLT File

? Cách mở file .SLT? Những phần mềm mở file .SLT và sửa file lỗi. Convert N/A SLT file sang định dạng khác.

.SLT File Extension

   
File name SLT File
File Type Mozilla User Profile Folder
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .SLT là file gì?

SLT là Settings Files - Mozilla User Profile Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mozilla.

Chứa dữ liệu lý lịch thành viên cho các chương trình Mozilla như Firefox và Thunderbird; có thể bao gồm bookmark, lịch sử duyệt web, và các dữ liệu lưu trữ; thường lưu với một tên tập tin ngẫu nhiên, tiếp theo là phần mở rộng ".slt".

What is a SLT file?

Contains user profile data for Mozilla programs such as Firefox and Thunderbird; may include bookmarks, browsing history, and cached data; typically saved with a random filename, followed by the ".slt" extension.

Cách mở .SLT file

Để mở file .SLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLT do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • SpectrumAnyWhere

Chuyển đổi file .SLT

File .SLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *